Day: 11/26/2009

我们都应该知道的一些常识(三)

1.全国人大,每五年换届,任期届满的2个月前,人大常委会必须完成下届代表选举。

2.关于彗星(Comet)
中文俗称“扫把星”,是太阳系中小天体之一类。由冰冻物质和尘埃组成。当它靠近太阳时即为可见。
彗星一般有两条尾巴(电离尾+气垫尾),也有更多的。
“周期彗星”。公转周期一般在3年至几世纪之间。周期只有几年的彗星多数是小彗星,直接用肉眼很难看到。
大多数彗星由西向东运行,哈雷彗星除外(平均公转周期为76年,又大又活跃,而且规律明显)。

3.关于三山五岳
传说中的“三山”是“神仙”居住的地方,又称“三神山”,名曰蓬莱、方丈、瀛洲。
五岳之外的名山中间选择新的三山,目前广为流传的三山是:浙江雁荡山,江西庐山,安徽黄山。

东岳泰山(1532.7米),位于山东泰安,又名“岱宗”。
西岳华山(2154.9米),位于陕西华阴县境内。(自古华山一条路)
南岳衡山(1300.2米),位于湖南衡阳。(书院,人文)
北岳恒山(2016.1米),位于山西大同市浑源县,又名“玄岳,恒宗、元岳、紫岳”,(奇!)
中岳嵩山(1491.7米),位于河南洛阳,属伏牛山脉,由太室、少室二山组成。
东岳泰山之雄,西岳华山之险,南岳衡山之秀,北岳恒山之幽,中岳嵩山之峻;
泰山如坐,华山如立,衡山如飞,恒山如行,嵩山如卧。

4.“推敲”的故事

闲居少邻并,草径入荒园。鸟宿池边树,僧敲月下门。
过桥分野色,移石动云根。暂去还来此,幽期不负言。

贾岛苦吟诗人著称:“两句三年得,一吟双泪流”。诗人访友李凝而不遇,留诗贴门,回城寻思中遇韩愈仪仗队,经合议后定“敲”。遂结为布衣交,被韩愈(眼光不俗,先后推荐李贺,孟郊,贾岛,均名声大噪)劝说还了俗,有诗曰:

“孟郊死葬北邙山,日月风云顿觉闲。
天恐文章浑断绝,再生贾岛在人间。 ”

(贾)岛,字阆仙,范阳人也。初,连败文场,囊箧空甚,遂为浮屠,名无本。来东都,旋往京,居青龙寺。

——《唐才子传》

Continue reading